Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Mili Juli Gawe Ke Badhayiya –

November 5th, 2014

Are Mili juli Gawe ke badhayiya, Badhayiya gawa Sohar ho Are AAj krishna ke hoiyehe Jamawa, jagat Gayi Sohar ho AAj krishna ke hoiyehe Jamawa, jagat Gayi Sohar ho Mili juli Gawe ke badhayiya, Badhayiya gawa Sohar ho AAj krishna ke hoiyehe Jamawa, jagat Gayi Sohar ho Nand Baba Deve Dhenu Gaiyya, Nand Baba Deve […]

Diffusé par Adcash

Mili Juli Gawe Ke Badhayiya

November 5th, 2014

Are Mili juli Gawe ke badhayiya, Badhayiya gawa Sohar ho Are AAj krishna ke hoiyehe Jamawa, jagat Gayi Sohar ho AAj krishna ke hoiyehe Jamawa, jagat Gayi Sohar ho Mili juli Gawe ke badhayiya, Badhayiya gawa Sohar ho AAj krishna ke hoiyehe Jamawa, jagat Gayi Sohar ho Nand Baba Deve Dhenu Gaiyya, Nand Baba Deve […]

Diffusé par Adcash

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by