Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Mili Juli Gawe Ke Badhayiya - Shri Batuk Bhairav

Mili Juli Gawe Ke Badhayiya –

November 5th, 2014

Are Mili juli Gawe ke badhayiya, Badhayiya gawa Sohar ho
Are AAj krishna ke hoiyehe Jamawa, jagat Gayi Sohar ho
AAj krishna ke hoiyehe Jamawa, jagat Gayi Sohar ho
Mili juli Gawe ke badhayiya, Badhayiya gawa Sohar ho
AAj krishna ke hoiyehe Jamawa, jagat Gayi Sohar ho

Nand Baba Deve Dhenu Gaiyya, Nand Baba Deve Dhenu Gaiyya
Lutaven Ghan Yashoda maiyya Ho.., Nand Baba Deve Dhenu Gaiya
Lutave Ghan Yashoda maiyya Ho..,
Jahawan Ghare Ghare Bajat ta badhayiya, Mahal Uthey Sohar ho
Jahawan Ghare Ghare Bajat ta badhayiya, Mahaliya Uthey Sohar ho
Are Mili juli Gawe ke badhayiya, Badhayiya gawa gawa Sohar ho
Are AAj krishna ke hoiyehe Jamawa jagat Gayi Sohar ho
Mili juli Gawe ke badhayiya, Badhayiya gawa Sohar ho
AAj krishna ke hoiyehe Jamawa jagat Gayi Sohar ho
Are Mili juli Gawe ke badhayiya, Badhayiya gawa Sohar ho
AAj krishna ke hoiyehe Jamawa jagat Gayi Sohar ho
AAj krishna ke hoiyehe Jamawaaaaaaaaa Janam Hoyiye jagat Gayi Sohar ho
Ho Aaj Kanha Ke hoiyehe Jamawaaaaaaaaa Janam Hoyiye jagat Gayi Sohar ho

Diffusé par Adcash

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by