Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Aisi Lagi Lagan - Shri Batuk Bhairav

Aisi Lagi Lagan

November 9th, 2014

Bekaar woh mukh hai Bekaar woh mukh hai
Jo rahe Vyarth Bathon me
Bek… aar woh mukh hai Jo rahe byarth Bathon me
Mukh Woh hai Jo Hari Naam Ka Sumiran Kiya Kare

Here Moti Se Nahi Shobha hai hath ka
Hai Hath jo Bhagavan Ka Poojan Kiya Kare
Mar kar bhi Amar Naam hai Us Jeev ka Jag Me
Prabhu Prem Me Balidaan Jo Jeevan Kiya Kare

Aisi Lagi Lagan…
Aisi Lagi Lagan…
Aisi Lagi Lagan Lagi Lagi re Lagan

Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Woh to Gali Gali hari gun Gane Lagi
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Woh to Gali Gali hari gun Gane Lagi

Mahalo mei pali Banake Jogan Chali
Mahalo mei pali Banake Jogan Chali
Mira Rani Diwani Kahane Lagi

Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Woh to Gali Gali Gali Gali Gane Lagi
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan

Koi Roke Nahin Koi Toke Nahin
Mira Govinda Gopala Gane Lagi
Koi Roke Nahin Koi Toke Nahin
Mira Govinda Gopala Gane Lagi
Koi Roke… Nahin
Koi Toke… Nahin
Mira Govinda Gopala Gane Lagi

Baite santon Ke Sang Range Mohan Ke Rang
Mira Premi Preetham Ko Manane Lagi
Woh to Gali Gali Hari Gun Gane… Lagi

Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Woh to Gali Gali Gali Gali Hari HariGun Gane Lagi

Mahalo me Pali Banake JoganChali
Mahalo me Pali
Banake Jogan Chali Banake Jogan Chali Banake Jogan Chali Banake Jogan Chali Banake
Jogan Chali Banake Jogan Chali Banake Jogan Chali Banake Jogan Chali Banake Jogan Chali
.Banake Jogan Chali Banake Jogan Chali
Mahalo me Pali
Mira Rani Diwani Kahane Lagi
Aisi Lagi Lagan

Rana ne vish diya Mano amruth piya
Rana ne vish diya Mano amruth piya

Pani dani pa da mapa gama riga
Sa re ga pa mapagama rima
Gama riga saga riga
Sari nini sari nisa nipa
Gari ni pa
Sa sa ni sa sa ni
Sa sa ri sa sa ni
Sa sa ri sa sa ni
Sa sa ga sa sa ni
Sa sa ri sa sa ni
Sa da pa sa sa ni
Sa sa ga ga ga ma ma pa pa pa

Rana ne vish diya Mano amruth piya
Mira sagar me saritha samane lagi
Dukh lakho sahe Muh se Govinda Kahe
Mira Govind Gopala Gane lagi

Woh to Gali Gali Gali Gali hari gun gane lagi
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan

Mahalo me Pali Banake Jogan Chali
Mira Rani Diwani Kahane Lagi
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan
Aisi Lagi Lagan Mira Hogaye Magan

Diffusé par Adcash

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by