Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Om Jai Lakshmi Mata

November 11th, 2014

Om Jai Lakshmi Mata Om Jai Lakshmi Mata Maiya Jai Lakshmi Mata, Tumko Nishdin Sevat, Maiya ji ko Nishdin Sevat, Har Vishnu dhata. Om Jai Lakshmi Mata Uma Rama Bharmani, Tum Hi Jag Mata, Maiya Tum Hi Jag Mata, Surya Chandrma Dhyavat Surya Chandrma Dhyavat Naard Rishee Gata. Om Jai Lakshmi Mata , Durga Roop […]

Diffusé par Adcash

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by