Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Meri Jholi Choti Par Gayi Re

November 6th, 2014

Meri Jholi Choti Par Gayi Re Itna Diya Meri Mata Meri Bigri Maa Ne Banayi Sooi Taqdeer Jagayi Yeh Baat To Suni Sunai Mein Khud Bhi Ji Batlata, Mujhe Itna Diya Meri Mata Mein Khud Bhi Ji Batlata, Mujhe Itna Diya Meri Mata Meri Jholi Choti Par Gayi Re Itna Diya Meri Mata Maan Mila […]

Diffusé par Adcash

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by