Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Mangal Bhavan Amangal Hari

November 9th, 2014

Mangal bhavan amangal hari Drabahu sudasarath achar bihari Ram siya ram siya ram jay jay ram Ram siya ram siya ram jay jay ram Ho jiy bin dhey nadi bin pari Kaisi anath purush bin nari Ram siya ram siya ram jay jay ram Ram siya ram siya ram jay jay ram Tumte adhik punha […]

Diffusé par Adcash

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by