Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Mala Sai Naam Ki

November 5th, 2014

Mai To Karu Yatra Nit Din Charo Dhaam Ki Mai To Karu Yatra Nit Din Charo Dhaam Ki Mai To Karu Yatra Nit Din Charo Dhaam Ki Mai To Karu Yatra Nit Din Charo Dhaam Ki Mere Gale Me Padi Hai Mala Sai Naam Ki Mere Gale Me Padi Hai Mala Sai Naam Ki Mai […]

Diffusé par Adcash

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by