Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Kabhi Ram Banke Kabhi Shyam Banke

November 8th, 2014

Kabhi Ram Banke Kabhi Shyam Banke Chale Aana Prabhu Ji Chale Aana Tum Ram Roop Mein Aana Tum Ram Roop Mein Aana Tum Ram Roop Mein Aana Tum Ram Roop Mein Aana Sita Saath Leke, Dhanush Haat Leke Chale Aana Prabhu Ji Chale Aana Kabhi Ram Banke Kabhi Shyam Banke Chale Aana Prabhu Ji Chale […]

Diffusé par Adcash

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by