Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Jo Shiv Ko Dhyate Hain

November 6th, 2014

Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Jo Shiva Ko Dhyate Hai Shiva Unke Hai. Jo Shiva Mein Kho Jaate Hai Jo Shiva Mein Kho Jaate Hai Shiva Unke Hai. Jo Shiva Ko Hhyate Hai Shiva Unke Hai. Jo Shiva Ko Hhyate Hai Shiva Unke Hai. Shiva Ko Na Karz Koi Choti-Badi Baat Se Shiva Ko […]

Diffusé par Adcash

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by