Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Jai Maa Kali

November 10th, 2014

khadagam chakra gadeshu chap parighan, shulam bushundim shirah shankham sanda dhatim kare strinayanam, saravanga bhushaptan Jai ma kalee, jai ma kalee Jai ma kalee, jai ma kalee Jai kalee, jai kalee, nash dusht kaa karne walee Jai kalee, jai kalee, nash dusht kaa karne walee Jai ma kalee, jai ma kalee Jai ma kalee, jai […]

Diffusé par Adcash

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by