Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Jag Janani Jai Jai

November 6th, 2014

Maa Jag Janani Jai Jai Jag Janani Jai Jai, Maa Jag Jannai Jai Jai Bhayharani, Bhavtaarani, Bhavbhamini Jai Jai Maa Jag Janani Jai Jai Tu Hi Sat Chit Shukhamaya, Shudha Brahmaroopa Maiyya Shudha Brahmaroopa Satya Santana Sundar Satya Santana Sundar Par-Shiv Surbhupaa Jai Jag Janani Jai Jai Aadi Anaadi Anaamaya, Avichal Avinashi Maiyya Acichal Avinashi […]

Diffusé par Adcash

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by