Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Bal Samay Rabi Bhaksha

November 9th, 2014

Bal Samay Rabi Bhaksha Liyo Taba Teenahu Loka Bhayo Andhiyaro| Taahi So Traas Bhayo Jaga Ko Yaha Sankat Kaahu So Jaat Na Taaro|| Dewan Aani Kari Binati Tab Chaadi Diyo Rabi Kashta Niwaaro| Kau Nahi Jaanat Hai Jag Me Kapi Sankat Mochan Naam Tiharo|| Sankat Mochan Naam Tiharo|| Baali Ki Traas Kapis Basai Giri Jaat […]

Diffusé par Adcash

Bal Samay Rabi Bhaksha

November 9th, 2014

Taahi So Traas Bhayo Jaga Ko Yaha Sankat Kaahu So Jaat Na Taaro|| Dewan Aani Kari Binati Tab Chaadi Diyo Rabi Kashta Niwaaro| Kau Nahi Jaanat Hai Jag Me Kapi Sankat Mochan Naam Tiharo|| Sankat Mochan Naam Tiharo|| Baali Ki Traas Kapis Basai Giri Jaat Maha Prabhu Pantha Niharo Chownki Maha Muni Shrap Diyo Tab […]

Diffusé par Adcash

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by