Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

Mangal Bhavan Amangal Hari - Shri Batuk Bhairav

Mangal Bhavan Amangal Hari

November 9th, 2014

Mangal bhavan amangal hari
Drabahu sudasarath achar bihari
Ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram siya ram siya ram jay jay ram

Ho jiy bin dhey nadi bin pari
Kaisi anath purush bin nari
Ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram siya ram siya ram jay jay ram

Tumte adhik punha bada kaki
Rajan ram sarit sut jaki
Ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram siya ram siya ram jay jay ram

Ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram siya ram siya ram jay jay ram

Ho hoihai tahi jo ram rach rakha
Ko kari karat badawai sakha
Ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram siya ram siya ram jay jay ram

Ho jehi pe jehi per satya sanehu
Sotai n milai na kuchh sandehu
Ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram siya ram siya ram jay jay ram

Ho mat -pita guru prabhu ke pani
vinahi bichar kari tabh jani
Ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram siya ram siya ram jay jay ram

Ho, hari anant hari katha ananta
Kahahi sunahi bahuvidhi sab santa
Ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram, ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram siya ram siya ram jay jay ram

Diffusé par Adcash

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shri Batuk Bhairav

Om Hrim Bham Bhairavaya Namah

copyright © batukbhairav.com 2013
•  All rights reserved.
Website development & Promotion by